zaterdag 28 april 2012

Belastingdienst .... Makkelijker kunnen we het niet maken

Een tijdje geleden schreef ik over het budget van Teljecenten. Inmiddels zijn we overgestapt. Dat was best nog een gedoe want we konden het niet zo organiseren als we wilden, met de bestaande bankrekeningen. We moesten dus volledig overstappen naar nieuwe rekeningnummers en alle automatische incasso's overzetten. Als je van de ene bank naar de andere bank overstapt, heb je daar een overstapservice voor, maar blijf je bij dezelfde bank dan is het gewoon erg veel werk.

Gelukkig hadden we net onze financiën op een rijtje gezet en konden we toen dus beginnen met het aanschrijven van de diverse organisaties. De meeste organisaties handelden tamelijk adequaat, sommigen zoals de belastingdienst, iets minder. Op maandbasis ontvangen wij een bijdrage voor de kosten van de kinderopvang. Die bijdrage wilden we op ons nieuwe rekeningnummer ontvangen. We hebben netjes online ingelogd op de desbetreffende website en met behulp van DigId de wijziging doorgegeven. Vijf dagen later ontvangen we twee identieke brieven in de bus. In de desbetreffende brief stond een bevestiging van de wijziging en een antwoordenvelop met het verzoek de wijziging door middel van een handtekening te bevestigen en te retourneren. Blijkbaar vertrouwt de overheid haar eigen digitale handtekening, DidID niet. En vanwaar twee enveloppen?

Zo gevraagd, zo gedaan. Ontvingen we een maand later op dezelfde dag, drie brieven van de belastingdienst op de deurmat. De eerste twee brieven waren identiek en waren een bevestiging dat de wijziging van het rekeningnummer was doorgevoerd. De derde envelop bevatte een brief dat de bijdrage van deze maand niet bijgeschreven kon worden, omdat de belastingdienst niet over ons rekeningnummer beschikte en met het verzoek het juiste rekeningnummer door te geven gebruik makend van de antwoordenvelop.

Dat snapten we niet, dus een telefoontje naar de belastingdienst. Gelukkig begreep die meteen wat er aan de hand was. Hier kregen ze geregeld telefoontjes over. Wanneer je een rekeningnummer wijzigt, gooiden ze het oude nummer uit het systeem. Vervolgens moest er een betaling plaatsvinden en was dus dat rekeningnummer verdwenen. Vervolgens wordt het nieuwe nummer ingevoerd, maar is de brief dat er geen rekeningnummer in het systeem staat al verzonden. En de belastingdienst kan niet in de eigen systemen en administratie zien (of daar is de procedure niet op ingericht) wat het rekeningnummer moet zijn voor die ene betaling. Oplossing: het formulier invullen en retourneren met behulp van de antwoordenvelop. Dat hebben we braaf weer gedaan ....

Ik ben zeer benieuwd of dit nog een staartje gaat krijgen. Wanneer we weer twee brieven ontvangen en wat er dan weer is misgegaan.

De belastingdienst maakt het er niet makkelijker op .......