woensdag 3 juli 2013

Vrijheid

De vrijheid om je eigen keuzes te maken vind ik een groot goed. Als pleegouder is dat soms moeilijk. Je hebt zelf geen juridisch gezag over het kind waarvoor je zorgt, waardoor je dus ook niet alle keuzes in vrijheid kunt maken. Je moet keuzes motiveren en overleggen. Daar is niet perse iets mis mee, sterker nog het helpt je om in gesprek te gaan met alle betrokkenen (en dan moet je niet zozeer alleen aan de biologische ouders van de kinderen denken, maar vooral ook aan alle vormen van hulpverlening er omheen), maar soms is het gewoon vermoeid en verzucht je "mocht ik het zelf maar bepalen!"

Er is momenteel nogal wat media-aandacht voor de mazelen. Er vinden momenteel nogal wat besmettingen plaats. Gisteren las ik het laatste nieuws hierover en waren er 102 meldingen van mazelen gedaan. Het echte aantal ligt naar verwachting hoger, omdat niet iedereen het ook meldt. Er is een duidelijke relatie tussen het aantal besmettingen en de vaccinatiegraad (daar waar de vaccinatiegraad lager is, is het aantal besmettingen doorgaans hoger) maar ook een relatie tussen plaatsen waar reformatorische instellingen zijn en het aantal besmettingen. Bij dit soort instellingen (scholen, kerken, etc) komen veel mensen uit verschillende plaatsen samen en onder de refamatorischen is de vaccinatiegraad lager en ligt het aantal meldingen dus ook hoger. Dit verklaart ook meteen waarom er in bepaalde gebieden waar de vaccinatiegraad ook maar maximaal 80% is er geen besmettingen zijn gemeld. Hier zijn blijkbaar geen, of minder instellingen waar vanuit meerdere gebieden "besmetting" plaatsvindt.

Je ziet dus ook dat met name de christelijke gemeenschap wordt aangesproken op de lage vaccinatiegraad. Oordelen die daarbij van voorstanders van vaccineren naar voren komen zijn dat deze mensen meeprofiteren van de keuze van anderen om wel te vaccineren en dat deze mensen andere mensen bloot stellen aan risico's voor deze ziekten. Ook wordt er geoordeeld over de risico's die de kinderen lopen en worden, in wel heel bonte situaties, suggesties gedaan om ouders maar uit de ouderlijke macht te ontheffen of de kinderen er maar weg te halen. Alles om het kind maar te beschermen. Nu ben ik beslist een voorstander om kinderen te beschermen, maar dit is mijn standpunt zeker niet.

Ik ben zelf groot voorstander van vrijheid. Ik ben enorm dankbaar dat vaccinaties in dit land niet verplicht zijn. Het consultatiebureau wil je soms wel de indruk geven dat het verplicht is, maar dat is vanuit wettelijk oogpunt bezien, beslist niet het geval. Je mag als ouder zelf kiezen of je je kind laat vaccineren.

Nederland kent van oorsprong een hoge vaccinatiegraad. Gebieden met meer dan 95% gevaccineerden zijn geen uitzondering. Behalve een gefundeerde overtuiging, die sterk aangemoedigd wordt door de consultatiebureau's en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), lijkt het vooral ook een cultuuraspect in zich te hebben "vaccineren doe je gewoon". Berichtgeving vanuit het RIVM over vaccinatie is doorgaans nogal gericht op dat er vooral gevaccineerd moet worden, minder aandacht wordt besteedt aan:
 •  hoe symptomen van ziekten herkend kunnen worden mocht er toch besmetting plaatsvinden;
 • de bestendigheid van de vaccinatie (het doormaken van ziekten geeft doorgaans een betere immuniteit dan dat meerdere vaccinaties dit doen);
 •  de manier waarop een vaccinatie het lichaam wellicht op minder positieve wijze beïnvloedt;
 • wat je zelf kan doen om het lichaam te versterken zodat ziekten een zo klein mogelijke kans krijgen of je er zo snel mogelijk doorheen komt.
Wat ook niet helpt is dat RIVM van oudsher nauwe banden heeft met de farmaceutische industrie. In het verleden maakte het RIVM zelf de vaccinaties en tegenwoordig is deze verantwoordelijkheid onder gebracht bij de farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie heeft geen goede naam, voor wat betreft de betrouwbaarheid van onderzoeken en studies (resultaten worden nogal eens naar de hand gezet) en ook op ethisch vlak zijn er nogal wat voorbeelden waarbij er weet was van zeer ernstige bijwerkingen of onvoldoende werking van medicatie waar vele mensen het slachtoffer van zijn geworden. Wil dat zeggen dat de farmaceutische industrie dus per definitie rot is en onethisch? Nee, dat is niet wat ik zeg, maar wel zijn de financiële belangen er erg groot en kost goed onderzoek erg veel. Het is altijd goed om naar de belangen van verschillende partijen te kijken en dat ook mee te wegen in je besluitvorming.

Een groep die niet tot nauwelijks genoemd wordt in de media en die ook nogal kritisch is wat betreft het prikken, betreft mensen die de antroposofische stroming aanhangen. Vanuit de antroposofie wordt veel waarde gehecht aan het zelf doormaken van ziekten en gebeurtenissen en vanuit daar kracht en heling te vinden. Er wordt vanuit antroposofie dus ook naar de pluspunten van het doormaken van een ziekte gekeken, in plaats van dat het alleen als ongewenst wordt beschouwd. Dat deze groep minder in het nieuws is, komt denk ik mede doordat dit iets minder bekend is.

Mag je als overheid besluiten om burgers te verplichten zichzelf te vaccineren volgens de planning van het RIVM? En mag je ook ingrijpen indien burgers dit nalaten. Zou je dat mogen op basis van grond dat je een gevaar bent van de nationale volksgezondheid? Mag je als overheid burgers verplichten om niet-lichaamseigen stoffen te injecteren met daarin (milde) ziekteverwekkers? En zo ja, hoe ver ga je dan in het handhaven? Ga je beboeten, mensen vervolgen, ga je kinderen het huis uit plaatsen? Je grijpt hiermee in, in de integriteit van het lichaam van de mens, is dat zonder meer, voor alle kinderen gerechtvaardigd? Wat als er een fout is gemaakt in een batch, als een vaccin eigenlijk niet meer goed werkt of van toepassing is op een stam die allang niet meer voorkomt? Wat als blijkt dat het melden van bijwerkingen eigenlijk niet goed consequent wordt uitgevoerd, waardoor er wellicht allerhande bijwerkingen zijn die nooit goed genoeg gemeld en onderzocht zijn? Ik persoonlijk vind al deze vragen moeilijk.

Ik begrijp dat er bij de overheid een, terechte, overtuiging is dat een hoge vaccinatiegraad van bepaalde ziekten zorgt dat deze ziekten veel minder voorkomen. Ik ben er ook van overtuigd dat de overheid van mening is dat dit een groot goed is. Gezonde burgers zijn gelukkiger, productiever, etc.  Echter verplichten durft de overheid duidelijk niet aan, dat zou juridisch en ambtelijk, maar ook ethisch veel te complex liggen. Kortom de overheid heeft er belang bij dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk is en dat deze op vrijwillige basis zo hoog mogelijk is. En op dit belang is de informatievoorziening vanuit het RIVM te bezien. Het RIVM heeft geen baat bij een bredere uitleg zoals ik hem hierboven puntsgewijs beschreef en de farmaceutische industrie heeft dat belang ook niet. Terwijl ik als burger juist wel belang heb bij brede en toegankelijke informatie. Desondanks ben ik erg blij met de vrijheid die mij als burger geboden wordt ten aanzien van vaccineren.

Ik wil znamelijk elf kunnen kiezen of ik mijn kinderen vaccineer. Ik realiseer me dat ik, als ik mijn kinderen niet laat vaccineren, ik daarmee op macroniveau bijdraag aan een lagere vaccinatiegraad en daarmee indirect bijdraag aan het risico op in stand houden van bepaalde ziekten. Ik realiseer me ook dat dit op microniveau vreselijke consequenties kan hebben. Net zoals ik me realiseer dat door op macroniveau vaccinatie verplicht te stellen, je als overheid het risico loopt bijwerkingen te introduceren die zeer ongewenst en ondermijnend zijn.En ook dat je op macroniveau het risico loopt dat de mensheid vanuit zichzelf verzwakt raakt en degenereert, doordat het imuunsysteem nooit echt aan de bak hoeft.

Nu heb ik zelf niet kunnen kiezen of ik onze twee pleegjes zou vaccineren. Althans ik heb de vrijheid niet gevoeld om te kiezen dit niet te doen. Mijn overweging daarbij was ook dat ik ziekten niet alleen naar de kinderen, maar ook naar hun biologische familie moest kunnen verantwoorden. Ouders die hun kinderen al verplicht niet meer zelf mogen verzorgen en daar dagelijks verdriet over hebben en zich zorgen maken of ik als pleegouder wel lief genoeg zal zijn voor hun kind en mijn zorg wel goed genoeg zal zijn. En ook maakte ik me zorgen of ik niet net iemand bij de hulpverlening rondom mijn pleegjes zou treffen die daar een enorm oordeel aan zou hangen en dat dit op een of andere wijze invloed zou kunnen hebben op de ingeschatte perceptie van deze ander over mijn geschiktheid als pleegouder.

Nu ben ik zelf zwanger en mag ik in vrijheid kiezen wat ik zal doen. Wel of niet vaccineren. Ik vind het een puzzel en ben er nog niet uit. Maar ... ik zeg het nog maar eens ... ik ben dankbaar dat ik in vrijheid kan kiezen wat te doen. Nu nog alle informatie vergaren ....

2 opmerkingen:

 1. Dag vlindertjelief, ik ben komen aanwaaien via Kniepertie. Je zet de zaken heel mooi op een rijtje. Ik heb mijn kinderen altijd laten vaccineren en zou het ook nu weer doen. Maar ik zou wél kritisch blijven. Mijn jongste mocht zelf beslissen toen ze plm 14-15 was of ze zich wilde laten vaccineren tegen het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Zij vond dat daar niet voldoende over bekend was en heeft dat dan ook niet gedaan.Zelf val ik onder de risicogroep voor griep en neem ieder jaar weer de griepprik. Niet om de griep te voorkomen, maar om de kans op ziekenhuisopname en overlijden door complicaties te voorkomen.
  Een paar jaar terug met de -welke was het, mexicaanse griep of zo, varkensgriep- verwachting van die epidemie heb ik ervoor gekozen om het niet te doen. Ik had de gewone prik al gehad en heb met mijn huisarts overlegd wat ik zou doen en wat het risico was. Dus een open kritische blik is altijd goed. Maar er zijn vaccinaties waarvan nu na een jaar of 30-40 gewoon aangetoond is dat ze belangrijk zijn zoals mazelen, bof, kinkhoest etc. En die zou ik mijn kind niet onthouden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik kies er voor om de mij zeer sterk aanbevolen griepprik (vanwege hartafwijking) juist niet te nemen. En pas heb ik weer zo'n sterk staaltje van de belangen van de farmaceutische industrie meegemaakt (door een alternatief, zogenaamd identiek, lees goedkoper medicijn, ben ik maandenlang kotsmisselijk geweest! Inmiddels betaal ik mijn oude geneesmiddel volledig zelf en heb ik geen klachten meer...) dat ik zelf zou overwegen niet te vaccineren. Wat te denken van alle DES-dochters? Het lijkt hier in Nederland echt alleen om geld te draaien... Maar... Ik kan me zo goed voorstellen dat dit als weldenkende ouder een enorm dilemma is, succes met het maken van je moeilijke keuze!

  BeantwoordenVerwijderen